dimarts, 7 de setembre del 2010

Els ratpenats, desconeguts i amenaçats

Els quiròpters o ratpenats són mamífers voladors que ciuen arreu del planeta, preferentment en zones tropicals o temperades. A Catalunya, més de 25 espècies de quiròpters ocupen els espais agraris, urbans, forestals i de muntanya. A la comarca d'Osona s'han descrit unes 15 espècies, preferentment de mida mitjana i petita. Totes les espècies de quiropters catalans són protegides, i algunes d'elles estan fortament amenaçades per la davallada de la qualitat del seu hàbitat, l'escassetat d'indrets per a la reproducció i la manca de bones zones d'alimentació.
A les Guilleries, un dels espais forestals osonencs per excel`·lència, encara hi ha nombroses colònies de quiròpters tan interessants com els ratpenats de ferradura Rhinolophus ferrumequinum i Rhinolophus hiposideros, els ratpenats de Geofroy (Myotis emarginatus) i els ratpenats orelluts (Plecotus auritus i Plecotus austriacus).


Calen mesures de gestió i conservació per a assegurar la viabilitat d'aquestes colònies de ratpenats al massís de Les Guilleries. Mesures que no són costoses però que passen per a la preservació de la tranquil·litat en els seus indrets de reproducció i el control estricte dels productes plaguicides aplicats al bosc.

A la fotografia es pot veure un ratpenat gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum).

Jordi Baucells, setembre de 2010